TÜP GAZ KULLANIMI

Tüpün müşteride montajı, değişimi ve kontrollerinde emniyet açısından dikkat edilmesi gereken kurallar:

Tüp montajı:T.C. LPG Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve yönetmelikler uyarınca 2 Kg’ dan büyük tüplerin tamamı, bayiler tarafından müşteri kullanım yerlerine monte edilir.

Emniyet Kontrolü: Montaj İşlemi gerçekleştirilen dolu tüpün regülatörü açılarak sisteme gaz verilir; hemen ardından kontrol sıvısıyla (köpük) tüp valfi, hortum bağ lantıları ve kelepçelerin kaçak kontrolü yapılır.

Kontrol Sonrası İlk Yakma: Bayi servis elemanı kaçak kontrol sıvısı ile kontrol ettiği tüpün bağlı olduğu cihazı yakarak alev rengini kontrol eder.

Sorumluluk: Ev tüpünün değişimi ve sorumluluğu bayiye aittir, tüpü değiştiren bayi, tüpü monte etmek mecburiyetindedir
 

Tüpü kullanımında emniyet açısından dikkat edilmesi gereken kurallar:

1- Tüpler doğrudan güneş işığına maruz kalmamalıdır.
2- Tüpler ateş kaynaklarına yakın konulmamalıdır.
3- Tüpler kaloriferden en az 50 - 60 cm. uzakta tutulmalıdır.
4- Tüpler yatık pozisyonda kullanılmamalıdır.
5- Tüpün bulunduğu ortam sık sık havalandırılmalıdır.
6- Tüp ile gaz yakan cihaz arasındaki hortum TSE standartlarına uygun, azami 120 cm. olmalı ve mutlaka uygun kelepçe ile bağlanmalıdır.
7- Tüpler, besledikleri gaz yakan cihazdan daha aşağı bir seviyede olmalıdır.
8- Gaz yakan cihazın düğmesini açmadan önce kibrit yanar vaziyette olmalı, yani gazı önce açarak ateşi beklememeli, aksine ateş gazı beklemelidir.
9- Ocak üzerinde, kaynayan suyun ya da yemeğin taşması sonucu sönen ateş tekrar yakılmadan önce, ocaktan yayılan LPG kaçağı olabileceği için ortam havalandırılmalıdır.
10-Piknik tüplerinin üzerine büyük çaplı tencere ve kazan konulmamalıdır, zira ısınan kazan veya tencere sıcaklığını tekrar tüpe verecek ve tüpün ısınarak basıncının artmasına sebep olacaktır.
11-Isınma amacıyla kullanıldığında tüpün yakıldığı yerin uzun süre kapalı kalmamasına, havalandırılarak içeriye oksijen girmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde ortamdaki havanın tükenmesi sonrası LPG solunması sonrası havasızlıkran boğulma meydana gelebilir.
12-Gaz kokusu duyulduğunda, o bölge havalandırılmadan ateş yakılmamalı, elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalıdır.
13-Kullanılmayan yedek tüpler, mutlaka yetkili kişilerce değiştirilmeli ve kullanılmadığı süre serin yerde muhafaza edilmelidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik:
 

SPG'nin (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) tüplere doldurulmuş durumda kullanılması:

-Madde 110- Evlerde 2'den fazla sıvılaştırılmış petrol gazı tüpü bulundurulmayacaktır.
-SPG tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz (ocak, şofben, kombi, katalitik gibi) arasında hortum kullanılması gerektiğinde en fazla 150 cm uzunluğunda eksiz hortum kullanılacak, bağlantılar kelepçe ile sıkılacaktır.
-Tüpler mümkünse balkonlarda bulundurulacak, kapalı veya az havalanan bir yerde bulundurulursa bu bölümün havalandırılması sağlanacaktır.
-Tüplerin konulduğu yer doğrudan doğruya güneş ışınlarına hedef olmayacak, tüpler radyatörlerin veya soba ve benzeri ısıtıcıların yakınına konulmayacaktır.
-SPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaracak gaz uyarı cihazı bulundurulacaktır.
-İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum katlarında SPG tüpü bulundurulmayacaktır.
-Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulmayacaktır.
-Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılar çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olacaktır. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açıp/kapama valfı takılacaktır. Tesisat duvar içerisinden geçirilmeyecektir.
-SPG'ler tavlama ve kesme gibi işlemler için kullanıldığında, iş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama yerlerine kaldırılacaktır.
-Sanayi tesisleri içersinde SPG kullanıldığında, tüpler bina içinde depolanacaksa; tesisten özel bölmelerle ayrılmış, depolama kurallarına uygun, havalandırılması sağlanan özel bir yere konulacaktır.

 -Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan yararlanılacak, ateşle kontrol yapılmayacaktır. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş elemanları tarafından bayilerin sorumluluğunda yapılacaktır.

-Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıl işlemlerde Oksijen (O2) tüpleri ve beraberinde kullanılan SPG tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyet valfleri takılı olmalıdır.

Gaziantep Tüp Bayileri,Gaziantep Bp Bayileri,Gaziantep Bp Gaz,Gaziantep Bp Tüp,Bp Gaz Tüp,Şahinbey Bp Gaz, Şehitkamil Bp Gaz,Karataş Bp Gaz,Tugay Bp Gaz,İbrahimli Bp Gaz,Emek Bp Gaz, Güneş Bp Gaz,Osmangazi Bp Gaz, Batıkent Bp Gaz, Üniversite Bp Gaz,23 Nisan Bp Gaz,7 Tepe Bp Gaz,bp gaz tüp bayileri,bp tüp şehitkamil,bp gaz şahinbey,bp gaz şehitkamil,gaziantep bp tüp bayileri,bp tüp bayii gaziantep,bp tüp bayi gaziantep,Petgaz gaziantep,şafak gaz,şafakgaz,bpgaz,bptüp,bp gaz,bp gaz,bp gaz gaziantep, bp tüp gaziantep,