ACİL DURUMLARDA

Gaz kaçağı

Gaz kaçağı büyük bir stok tankında, tankerde veya evdeki bir tüpte (Aşırı hava akımı ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olabilir veya hortum-kelepçe gibi bağlantı noktalarında çeşitli nedenlerle gaz kaçağı) olabilir. Burada yapılacak ilk iş gazın geliş yolunu kesmek, kısacası vana’yı kapatmaktır. Eğer vana kapatmakla önlem alınamıyorsa (özellikle tüplerde) ve gaz kaçağı veya LPG kokusu ortamda hissedildiğinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Önce tüpe bağlı regülatör (dedantör) veya musluk varsa kapatılmalı, tüp açık havaya çıkarılmalı, sonra kapı, pencere vb. Yerler açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazların dışarı çıkması sağlanmalıdır.
Kıvılcım çıkartabilecek hareketlerden kaçınılmalı, kibrit, çakmak vs. yakılmamalı, elektrik anahtarı bulunduğu vaziyette bırakılmalı, açılmamalı veya kapatılmamalı, prize fiş takılmamalı, buzdolabı kapağı açılmamalıdır.
Kişinin üzerinde yünlü giysi varsa, LPG’ nin olduğu ortama girilmemelidir.
Zemin, çukur ve kuytu yerler süpürge ile süpürülerek yere çöken LPG’nin açık havaya atılması sağlanmalıdır.
Abonesi olunan yetkili bayi haberdar edilmelidir.
LPG soğuk yanığı gibi ciddi deri yanıklarına neden olabildiğinden cilde temas ettirilmemelidir. Yanık meydana gelmesi halinde doktora başvurulmalıdır.

Yangına müdahale:

LPG yangınlarında ilk yapılacak iş, derhal itfaiyeyi aramaktır. Yangının oluşması için ortamda yanıcı madde, ateş/kıvılcım veya diğer ısı kaynakları ve oksijen bulunması gerekmektedir. Eğer yapılabiliyorsa tüp ya da tankın vanası kapatılarak gaz akışı kesilmelidir. Yangın, müdahale edecek kişiyi tehlikeye sokacak kadar büyümemişse, ABC tipi yangın söndürücü ile müdahalede bulunulabilir. Açık hava yangınlarında, mutlaka rüzgar arkaya alınarak, yangın söndürücü kaynağa doğru tutularak müdahalede bulunulmalıdır. Yangın söndürüldüğü takdirde gaz kaçağı bölümünde anlatılanlar uygulanmadır.

Tüp veya tank patlar mı?

Tüpler veya tanklar, belli bir seviyeye kadar sıvı LPG ile doludur. Eğer dışardaki alevler kabı ısıtıyorsa sıvı LPG kaynamaya başlar, iç basıncı arttırarak tüp ya da tankın emniyet valfini açar.(Tüpün/tankın üzerinde bulunan emniyet valfleri içerisindeki basınç, tüpün/tankın işletme basıncının üzerinde belirlenen bir basınç değerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün/tankın içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün/tankın patlamasını önler.) Gaz (buhar) kısmından ısınma söz konusu ise, gaz kısmı sıcaklığını sıvı kısma iletemeyecek ve bu durumda emniyet valfini açacak bir iç basınç değerine ulaşamayacaktır (Burada sıvı LPG soğutucu rolü oynamaktadır). Yeterli iç basınç oluşmayıp emniyet valfi açılmayınca kabın bir kısmı alevlerden kızaracak ve mukavemetini kaybedecektir (Kendi kendini tavlama). Bu durum; tüpün veya tankın en mukavemetsiz bir yerinde şişme yapacak ve yırtılacaktır. Açığa çıkan ürün patlamaya neden olacaktır. Tüpün veya tankın başka bir şekilde patlaması mümkün değildir.

 

Gaziantep Tüp Bayileri,Gaziantep Bp Bayileri,Gaziantep Bp Gaz,Gaziantep Bp Tüp,Bp Gaz Tüp,Şahinbey Bp Gaz, Şehitkamil Bp Gaz,Karataş Bp Gaz,Tugay Bp Gaz,İbrahimli Bp Gaz,Emek Bp Gaz, Güneş Bp Gaz,Osmangazi Bp Gaz, Batıkent Bp Gaz, Üniversite Bp Gaz,23 Nisan Bp Gaz,7 Tepe Bp Gaz,bp gaz tüp bayileri,bp tüp şehitkamil,bp gaz şahinbey,bp gaz şehitkamil,gaziantep bp tüp bayileri,bp tüp bayii gaziantep,bp tüp bayi gaziantep,Petgaz gaziantep,şafak gaz,şafakgaz,bpgaz,bptüp,bp gaz,bp gaz,bp gaz gaziantep, bp tüp gaziantep,